Apr 1, 2013

Ranu ranuntune

ఏమైందిరా - బాధగా ఉంది
నాకు లేని బాధ నీకెందుకురా
నీ బాధ నా బాధ కాదా

ఎహే రాయే..
హబ్బబ్బబ్బ రాను రాను నాను రాను కుదరదయ్యో
కాదు కాదు ఈలు కాదు వొగ్గేయ్ వయ్యో
వొద్దు వొద్దు మీద మీద పడకరయ్యో
సిగ్గు సిగ్గు సిన్నకోక లాగకయ్యో

రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
కాదు కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
తోటకాడకొచ్చిందా కుర్రదో కుర్రది
పచ్చి పచ్చివంటూనే పిల్లదో పిల్లదో
పళ్ళెట్టుకొచ్చిందోయ్ పిల్లదో పిల్లది
రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
ఏం పండు తీసుకొచ్చిందిరా అబ్బాయ్
యాపిలు పండు నారింజ పండు
బత్తాయి పండు బొప్పాయి పండు
అనస పండు పనస పండు
నిమ్మ పండు దానిమ్మ పండు
మామిడి పండు అరటి పండు

రాను అని కాదు అని అంతలేసి మాటలని
సంతకొచ్చె సూడవయ్యో సిన్నది
కాదనంటే ఔననిలే లేదనంటే ఉందనిలే
ఆడవారి మాట తీరు వేరులే
ఔనా మైనా మాతో చిందేయ్ చిందేయ్
బాబోయ్ రానోయ్ నాకసలే సిగ్గోయ్ సిగ్గోయ్

సిగ్గు సిగ్గంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
సీరంతా జార్చిందా సిన్నదో సిన్నది
కస్సుబుస్సంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
కౌగిట్లో వాలిందా కుర్రదో కుర్రది

హరిలో రంగ హరి హరి స్వామి రంగ హరి హరి
ఏంటో ఎవరూ పట్టించుకోట్లేదేంటి
గాజువాక పిల్లా మే గాజులోళ్ళం కాదా
చెయ్యి చాపలేదా మా గాజు తొడగలేదా

తప్పు అని గిప్పు అని అందరిలో ముందరని
సాటుకొచ్చి సిందులేసె సిన్నది
తప్పనంటే ఒప్పనలే ఒప్పనంటే తప్పనలే
సూటిగాను సెప్పదయ్యో ఆడది
రావే పిల్లా ఎందుకు మల్లాగుల్లా
ఎల్లోయ్ ఎల్లోయ్ ఎల్లెల్లోయ్ ఎల్లో ఎల్లోయ్

రాను రానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో
రాములోరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నది
కాదు కాదంటూనే కుర్రదో కుర్రదో
తోటకాడకొచ్చిందా కుర్రదో కుర్రది
పచ్చి పచ్చివంటూనే పిల్లదో పిల్లదో
పళ్ళెట్టుకొచ్చిందోయ్ పిల్లదో పిల్లది
EmaindirA - bAdhagA undi
nAku lEni bAdha nIkendukurA
nI bAdha nA bAdha kAdA

ehE rAyE..
habbabbabba rAnu rAnu nAnu rAnu kudaradayyO
kAdu kAdu Ilu kAdu voggEy vayyO
voddu voddu mIda mIda paDakarayyO
siggu siggu sinnakOka lAgakayyO

rAnu rAnanTUnE sinnadO sinnadO
rAmulOri guDikoccE sinnadO sinnadi
rAnu rAnanTUnE sinnadO sinnadO
rAmulOri guDikoccE sinnadO sinnadi
kAdu kAdanTUnE kurradO kurradO
tOTakADakoccindA kurradO kurradi
pacci paccivanTUnE pilladO pilladO
paLLeTTukoccindOy pilladO pilladi
rAnu rAnanTUnE sinnadO sinnadO
rAmulOri guDikoccE sinnadO sinnadi
Em panDu tIsukoccindirA abbAy
yApilu panDu nArinja panDu
battAyi panDu boppAyi panDu
anasa panDu panasa panDu
nimma panDu dAnimma panDu
mAmiDi panDu araTi panDu

rAnu ani kAdu ani antalEsi mATalani
santakocce sUDavayyO sinnadi
kAdananTE ounanilE lEdananTE undanilE
ADavAri mATa tIru vErulE
ounA mainA mAtO cindEy cindEy
bAbOy rAnOy nAkasalE siggOy siggOy

siggu sigganTUnE sinnadO sinnadO
sIrantA jArcindA sinnadO sinnadi
kassubussanTUnE kurradO kurradO
kougiTlO vAlindA kurradO kurradi

harilO ranga hari hari swAmi ranga hari hari
EnTO evarU paTTincukOTlEdEnTi
gAjuvAka pillA mE gAjulOLLam kAdA
ceyyi cApalEdA mA gAju toDagalEdA

tappu ani gippu ani andarilO mundarani
sATukocci sindulEse sinnadi
tappananTE oppanalE oppananTE tappanalE
sUTigAnu seppadayyO ADadi
rAvE pillA enduku mallAgullA
ellOy ellOy ellellOy ellO ellOy

rAnu rAnanTUnE sinnadO sinnadO
rAmulOri guDikoccE sinnadO sinnadi
kAdu kAdanTUnE kurradO kurradO
tOTakADakoccindA kurradO kurradi
pacci paccivanTUnE pilladO pilladO
paLLeTTukoccindOy pilladO pilladiNo comments:

Post a Comment

Have your say..

My Blog List

Blog Archive