Apr 6, 2013

Vinaro bhagyamu

వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ
వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ
వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ

చేరియశోదకు శిశువితడు
దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు
చేరియశోదకు శిశువితడు
దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు
చేరియశోదకు శిశువితడు

అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము
అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము
అణిమాది సిరి అంజనాద్రి మీది రూపము
అణురేణు పరిపూర్ణమైన రూపము

ఏమని పొగడుదుమే ఇక నిను
ఆమని సొబగుల అలమేల్మంగ
ఏమని పొగడుదుమే..

వేడుకొందామా వేడుకొందామా
వేడుకొందామా వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేడుకొందామా
వేడుకొందామా వేంకటగిరి వేంకటేశ్వరుని వేదుకొందామా
ఎలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే
ఎలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే
వాడు అలమేల్మంగ వాడు అలమేల్మంగ శ్రీవెంకటాధ్రి నాథుడే
వేడుకొందామా వేడుకొందామా వేంకటగిరి వేంకటెశ్వరుని
వేడుకొందామా వేడుకొందామా వేడుకొందామా వేడుకొందామా
ఏడు కొండల వాడా వేంకటారమణ గోవింద గోవిందా
ఏడు కొండల వాడా వేంకటారమణ గోవింద గోవిందా
ఏడు కొండల వాడా వేంకటారమణ గోవిందా గోవిందా

ఇందరికి అభయంబులిచ్చు చేయి
కందువగు మంచి బంగారు చేయి
ఇందరికి అభయంబులిచ్చు చేయి
ఇందరికి అభయంబులిచ్చు చేయి
vinarO bhAgyamu vishNu katha
venubalamidivO vishNu katha
vinarO bhAgyamu vishNu katha
venubalamidivO vishNu katha
vinarO bhAgyamu vishNu katha

chEriyaSOdaku SiSuvitaDu
dAruNi brahmaku taMDriyunitaDu
chEriyaSOdaku SiSuvitaDu
dAruNi brahmaku taMDriyunitaDu
chEriyaSOdaku SiSuvitaDu

aNurENu paripUrNamaina rUpamu
aNimAdi siri aMjanAdri mIdi rUpamu
aNurENu paripUrNamaina rUpamu
aNimAdi siri aMjanAdri mIdi rUpamu
aNurENu paripUrNamaina rUpamu

Emani pogaDudumE ika ninu
Amani sobagula alamElmaMga
Emani pogaDudumE..

vEDukoMdAmA vEDukoMdAmA
vEDukoMdAmA vEMkaTagiri vEMkaTESvaruni vEDukoMdAmA
vEDukoMdAmA vEMkaTagiri vEMkaTESvaruni vEdukoMdAmA
elami kOrina varAlichchE dEvuDE
elami kOrina varAlichchE dEvuDE
vADu alamElmaMga vADu alamElmaMga SrIveMkaTAdhri nAthuDE
vEDukoMdAmA vEDukoMdAmA vEMkaTagiri vEMkaTeSvaruni
vEDukoMdAmA vEDukoMdAmA vEDukoMdAmA vEDukoMdAmA
EDu koMDala vADA vEMkaTAramaNa gOviMda gOviMdA
EDu koMDala vADA vEMkaTAramaNa gOviMda gOviMdA
EDu koMDala vADA vEMkaTAramaNa gOviMdA gOviMdA

iMdariki abhayaMbulichchu chEyi
kaMduvagu maMchi baMgAru chEyi
iMdariki abhayaMbulichchu chEyi
iMdariki abhayaMbulichchu chEyiNo comments:

Post a Comment

Have your say..

My Blog List

Blog Archive